Hiển thị tất cả 11 kết quả

KOBELCO GENUINE PARTS


Máy Kobelco có gì đặc biệt ? | Máy nén khí kobelco | Dịch vụ bảo trì | Manual / Catalogue

Phụ tùng máy nén khí Kobelco Nhật Bản

Khí nén á châu chuyên cung cấp linh kiện và phụ tùng Kobelco thay thế định kì và sửa chữa trong vòng đời sử dụng của máy nén khí như: Lọc dầu, lọc khí, lọc tách dầu, phớt chắn dầu, cảm biến, KIT bảo dưỡng…. Cho máy nén khí Kobelco các dòng máy Kobelion IV AG, SG, VS, KST,  Oil free Emeraude … bao gồm vật tư thay thế cho những dòng máy đã ngừng sản xuất: Kobelion I,II,III, March, Sukeshan, Handsome, KST.

 

Bảng tra mã phụ tùng


Công suất Model máy Kobelco Lọc tách dầu Lọc khí Lọc dầu
15kw AG15A/AH/GH P-CE03-596 PS-CE03-517 PS-CE11-502
22kw AG22A/ AH/ GH P-CE03-596 PS-CE03-517 PS-CE11-502
30kw AG30A/AH/GH P-CE03-577 PS-CE03-517 PS-CE11-502
37kw AG37A/AG/GH P-CE03-577 PS-CE03-511 PS-CE11-502
55kw AG55A/AG/GH P-CE03-577 PS-CE03-509 PS-CE11-507
75kw AG75A/AG/GH P-CE03-595 PS-CE03-509 PS-CE11-506
22kw SG-22A P-CE03-596/592 S-CE05-503 PS-CE11-505
11kw KS11A PS-CE03-520 PS-CE05-501 PS-CE11-501
15kw KS15A PS-CE03-506 PS-CE03-516 PS-CE11-502
22kw KS22A/AV PS-CE03-506 PS-CE03-516 PS-CE11-502
30kw KS30A PS-CE03-506 PS-CE03-517 PS-CE11-502
37kw KS37A/AV PS-CE03-506 PS-CE03-517 PS-CE11-502
45kw KS45A PS-CE03-506 PS-CE03-511 PS-CE11-502
55kw KS55A/AV PS-CE03-506 PS-CE03-511 PS-CE11-502
75kw KS75A/AV PS-CE03-506 PS-CE03-509 PS-CE11-507
90kw KS90A/AV PS-CE03-506 PS-CE03-509 PS-CE11-503
22kw VS22H/GH P-CE03-596 PS-CE03-517 PS-CE11-502
37kw VS37H/GH P-CE03-577 PS-CE03-511 PS-CE11-502
55kw VS55H/GH P-CE03-577 PS-CE03-509 PS-CE11-507
75kw VS75H/GH P-CE03-595 PS-CE03-509 PS-CE11-506
XG2140WV-110 PS-CE03-501 PS-CE05-501 PS-CE11-501
XG2540WV-132 PS-CE03-501 PS-CE05-501 PS-CE11-501
15kw AG280A-15/SG280A-15 P-CE03-596/592 S-CE05 -502 P-CE13-526
22kw AG390A-22 P-CE03-596/592 S-CE05 -503 P-CE13-526
22kw SG390-22 P-CE03-596/592 S-CE05 -503 P-CE13-526
22kw VS420A-22 P-CE03-596/592 S-CE05 -503 P-CE13-526
30kw AG580A-30 P-CE03 -577 S-CE05 -503 P-CE13-528
30kw SG580A-30 P-CE03 -577 S-CE05 -503 P-CE13-528
37kw AG720A-37 P-CE03 -577 S-CE05 -504 P-CE13-528
37kw SG702A-37 P-CE03 -577 S-CE05 -504 P-CE13-528
37kw VS730A-37 P-CE03 -577 S-CE05 -504 P-CE13-528
55kw AG1070A-55 P-CE03 -595 P-CE05 -576 P-CE13-533
55kw SG1070A-55 P-CE03 -595 P-CE05 -576 P-CE13-533
55kw VS1020A-55 P-CE03 -595 P-CE05 -576 P-CE13-533
75kw AG1490A-75 P-CE03 -595 P-CE05 -576 P-CE13-533
75kw SG1490A-75 P-CE03 -595 P-CE05 -576 P-CE13-533
75kw VS1500A-75 P-CE03 -595 P-CE05 -576 P-CE13-533
5,5kw CM6U-5 4A11L 01001P1 P-CE05 -518 P-CE13-510
22kw HM22A-5U 4H11L 01013P2 P-CE05 -532#01 P-CE13-515
37kw HM37A-5U P-CE03 -538 P-CE05 -531#01 P-CE13-506
55kw HM55A-5S P-CE03 -517 0160-553 P-CE13-506
75kw HM75A-5S P-CE03 -517#03 P-F04 -3001 P-CE13-506
110kw HM110A-5S P-CE03 -542 P-CE05 -548 P-CE13-506
15kw KST15A/18A P-F03- 3025-01 P-F03 -3006 P-F13-3001
15kw KST15A/18A P-F03- 3025-01 0160 -596 P-F13-3001
75kw KST75W P-F03- 517-03 P-F04 -3001 P-CE13-506

1, Dòng máy nén Kobelion IV (mới nhất)

May nen kobelco-kobelion-ag-series
Kobelion IV AG series

Kobelion: AG15A/AH/GH 15kW

Lọc gió PS-CE03-517

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu P-CE03-596

Model: AG22A/ AH/ GH 22kW

Lọc gió PS-CE03-517

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu P-CE03-596

Model: AG30A/AH/GH 30kW

Lọc gió PS-CE03-517

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu P-CE03-577

Modell: AG37A/AG/GH 37kW

Lọc khí PS-CE03-511

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu P-CE03-577

Kobelco: AG55A/AG/GH 55kW

Lọc khí PS-CE03-509

Lọc dầu PS-CE11-507

Lọc tách dầu P-CE03-577

Kobelco: AG75A/AG/GH 75kW

Lọc khí PS-CE03-509

Lọc dầu PS-CE11-506

Lọc tách dầu P-CE03-595

2, Dòng máy Kobelco KS Series

may nen khi dau kobelco KS series
Kobelco KS series

Model: KS11A 

.

Lọc gió PS-CE05-501

Lọc dầu PS-CE11-501

Lọc tách dầu PS-CE03-520

Model: KS15A 15kW

Lọc gió PS-CE03-516

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu PS-CE03-506

Model: KS22A/AV 22kW

Lọc gió PS-CE03-516

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu PS-CE03-506

Model: KS30A 30kW

Lọc gió PS-CE03-517

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu PS-CE03-506

Model: KS37A/AV 37kW

Lọc gióPS-CE03-517

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu PS-CE03-506

Model: KS45A 45kW

Lọc gió PS-CE03-511

Lọc dầu PS-CE11-502

Tách dầu PS-CE03-506

Model: KS55A/AV 55kW

Lọc gió PS-CE03-511

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu PS-CE03-506

Model: KS75A/AV 75kW

Lọc gió PS-CE03-509

Lọc dầu PS-CE11-507

Lọc tách dầu PS-CE03-506

Model: KS90A/AV 90kW

Air filter PS-CE03-509

Oil filter PS-CE11-503

Air/oil Separator PS-CE03-506

3, VS Series Dòng máy biến tần

Máy nén trục vit dau Kobelco 75kw-100hp- Kobelion VS series
Máy nén trục vit dau Kobelco 75kw-100hp- Kobelion VS series

Model: VS22H/GH

Lọc gió PS-CE03-517

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu P-CE03-596

Model: VS37H/GH

Lọc khí PS-CE03-511

Lọc dầu PS-CE11-502

Lọc tách dầu P-CE03-577

Model: VS55H/GH

Lọc khí PS-CE03-509

Lọc dầu PS-CE11-507

Lọc tách dầu P-CE03-577

Model: VS75H/GH

Lọc gió: PS-CE03-509

lọc dầu PS-CE11-506

lọc tách dầu P-CE03-595

Model: XG2140WV-110

Lọc gió PS-CE05-501

lọc dầu PS-CE11-501

Lọc tách dầu PS-CE03-501

Model: XG2540WV-132

lọc khí PS-CE05-501

Lọc nhớt PS-CE11-501

Lọc tách dầu PS-CE03-501

Lọc cho máy Handsome (máy cũ)

Kobelco Handsome HM may nen khi truc vit
Kobelco Handsome HM may nen khi truc vit

Model HM22A-5U

lọc khí P-CE05 -532#01

Lọc dầu P-CE13-515

Lọc tách dầu 4H11L 01013P2

Model HM37A-5U

lọc khí P-CE05 -531#01

Lọc dầu P-CE13-506

Lọc tách dầu P-CE03 -538

Model HM55A-5S

lọc khí 0160-553

Lọc dầu P-CE13-506

Lọc tách dầu P-CE03 -517

Model HM75A-5S

lọc khí P-F04 -3001

Lọc dầu P-CE13-506

Lọc tách dầu P-CE03 -517#03

Model HM110A-5S

lọc khí P-CE05 -548

Lọc dầu P-CE13-506

Lọc tách dầu P-CE03 -542


Check list bảo dưỡng tiêu chuẩn

Check list bảo dưỡng Kobelco
Check list bảo dưỡng Kobelco


Phụ tùng thay thế thường dùng