Bộ lọc tách dầu máy nén khí (Air/Oil Separator) có nhiệm vụ phân tách dầu bị lẫn trong khí nén dưới dạng sương, giúp cho khí nén đi vào dây chuyền sản xuất không bị lẫn dầu.

Showing 1–20 of 144 results

Hiển thị thanh bên