Máy sấy lạnh Orion ARX Small

  1. Orion ARX3HJ ~ ARX120HL dòng nhiệt độ khí vào cao 10-80 °C
  2. Orion ARX5J~180L dòng nhiệt độ đầu vào tiêu chuẩn 10-50 °C
  • Nhiệt độ môi trường: 43°C
  • Lưu lượng: 0.32~26 m3/min
  • Áp suất làm việc: 0.2Mpa -Mpa
  • Xuất xứ: Orion Thái Lan
Danh mục: