Máy tăng áp oxygen 150bar

Máy nén tăng áp cho khí oxy (booster oxygen)

Công nghệ nén: Piston không dầu
Áp suất nén: 150bar