Dầu bơm chân không Busch VM 100

Ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời
Dung nạp rộng rãi đối với nhiều chất hóa học
Tuổi thọ cao
Phù hợp lý tưởng với nhiệt độ cao
Kéo dài gấp bốn lần tuổi thọ  so với dầu khoáng tương đương

Mã: DMNK0013 Danh mục: