Dầu máy nén piston cao áp XL-700 ingersoll rand

Tên Dầu Piston XL-700
5 lít Part #49214406
15 lít Part. 49214414
55 gallons P/N: 39161526

Mã: 49214414 Danh mục: