Lọc khí cho máy nén khí Kaishan

  • Cung cấp lọc dầu chuyên dùng cho máy nén khí Khaishan hay thường gọi máy nén khí Khai Sơn
  • Kaishan cung cấp 12 dòng máy nén khí khác nhau: BKX, BK, BMVF, PMVF, LG, LGCY, KSCY, LGY, KSZJ, JN, KSDY,  dòng tích hợp All in one.
  • Trong đó 02 dòng máy nén dùng phổ biến với thị trường mỏ và nhà máy công nghiệp BK series và LG series
loc khi may nen khi kaishan
Lọc gió máy nén khí Kaishan

Bảng tra mã lọc khí cho máy nén khí Kaishan

Á Châu cung cấp hầu hết lọc dầu cho máy nén khí Kaishan Trung Quốc. Trong đó phổ biến nhất là lọc dầu cho những dòng máy sau:

Cho máy nén Kaishan Boreas (BK series)

Lưu ý: Click vào mã lọc để xem chi tiết thông số và hình ảnh cụ thể cho từng model lọc.

Model máy BK Series Công suất 03 Lọc thay định kì Mã lọc (P/N)
BK7.5-8G 7.5KW Lọc khí (Air filter) 56 001 106 100J
Lọc dầu (oil filter) 66094172EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) 55110165100
BK7.5-8 7.5KW Lọc khí (Air filter) 56 001 106 100J
Lọc dầu (oil filter) 66094172EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) LB020096212
BK11-8 11KW
BK11-10 Lọc khí (Air filter) 56 002 165 083J
BK11-13 Lọc dầu (oil filter) 66094172EF
BK11-8G Lọc tách dầu(air/oil separator) LB020096212
BK15-8 15KW
BK15-10 Lọc khí (Air filter) 56 002 165 083J
BK15-13 Lọc dầu (oil filter) 66094172EF
BK15-8G Lọc tách dầu(air/oil separator) LB020096212
BK18-8 18.5KW Lọc bụi (air filter assy) 56 003 130 283T
BK18-10 Lọc khí (Air filter) 56 003 130 283
BK18-13 Lọc dầu (oil filter) 66094172EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) 55135170200
BK22-8 22KW Lọc bụi (air filter assy) 56 003 130 283T
BK22-10 Lọc khí (Air filter) 56 003 130 283
BK22-13 Lọc dầu (oil filter) 66094172EF
BK22-8G Lọc tách dầu(air/oil separator) 55135170200
BK30-8 30KW Lọc bụi (air filter assy) 56 006 153 318T
BK30-10 Lọc khí (Air filter) 56 006 153 318
BK30-13 Lọc dầu (oil filter) 66094212EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) 55170200230
BK37-8 37KW Lọc bụi (air filter ass) 56 006 153 318T
BK37-10 Lọc khí (Air filter) 56 006 153 318
BK37-13 Lọc dầu (oil filter) 66094212EF
BK37-8G Lọc tách dầu(air/oil separator) 55170200230
BK45-8 45KW Lọc bụi (air filter assy) 56 006 153 318T
BK45-10 Lọc khí (Air filter) 56 006 153 318
BK45-13 Lọc dầu (oil filter) 66094212EF
BK45-8GH Lọc tách dầu(air/oil separator) 55170200305
BK55-8 55KW Lọc bụi (air filter assy) 56 010 198 376T
BK55-10 Lọc khí (Air filter) 56 010 198 376
BK55-13 Lọc dầu (oil filter) 66135177EF
BK55-8GH Lọc tách dầu(air/oil separator) 55220273305
BK75-8GH 75KW Lọc bụi (air filter assy) 56 022 305 448T
Lọc khí (Air filter) 56 022 305 448
Lọc dầu (oil filter) 66135302EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) 55220273400
BK90-8GH 90KW Lọc bụi (air filter assy) 56 022 305 448T
Lọc khí (Air filter) 56 022 305 448
Lọc dầu (oil filter) 66135302EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) 55220273400
BK110-8GH 110KW Lọc bụi (air filter assy) 56 022 305 448T
Lọc khí (Air filter) 56 022 305 448
Lọc dầu (oil filter) 66135302EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) 55275327460
BK132-8GH 132KW Lọc bụi (air filter assy) 56 022 305 448T
Lọc khí (Air filter) 56 022 305 448
Lọc dầu (oil filter) 66135302EF
Lọc tách dầu(air/oil separator) 55275327460

Lọc cho Kaishan LG Series

Model máy Công suất motor Parts name Part name
LG-1.2/8 7.5KW/10hp Lọc gió 56002100080t
LG-1.0/10 Lọc gió 56002100080
LG-0.8/13 Lọc dầu 66094172
Lọc tách dầu LB020096212
LG-1.2/8 7.5KW/10hp Lọc gió 56002100080t
LG-1.0/10 Lọc gió 56002100080
LG-0.8/13 Lọc dầu 66094172
Lọc tách dầu LB040110260
LG-1.7/8 11KW/15hp Lọc gió 4405087997
LG-1.5/10 Lọc gió C1250
LG-1.2/13 Lọc tách dầu LB040110260
oil filter 66094172
LG-2.4/8A 15KW/20hp Lọc gió 4405087997
LG-2.2/10A Lọc gió C1250
LG-1.7/13A Lọc tách dầu LB040110260
oil filter 66094172
LG-2.4/8B 15KW/20hp Lọc gió 4405087997
LG-2.2/10B Lọc gió C1250
LG-1.7/13B Lọc tách dầu LB040110260
oil filter 66094172
LG-3.0/8 18.5KW/25hp Lọc gió 56003140295T
LG-2.7/10 Lọc gió 56003140295
LG-2.3/13 Lọc tách dầu 55135170200
oil filter 66094172
LG-3.0/8G 18.5KW/25hp Lọc gió 5603124320T
Lọc gió 5603124320
Lọc tách dầu 55135170200
oil filter 66094172
LG-3.6/8 22KW/30hp Lọc gió 56003140295T
LG-3.2/10 Lọc gió 56003140295
LG-2.7/13 Lọc tách dầu 55135170200
oil filter 66094172
LG-3.6/8G 22KW/30hp Lọc gió 5603124320T
Lọc gió 5603124320
Lọc tách dầu 55135170200
oil filter 66094172

Danh sách cập nhập

LG-5.0/8 30kw/40hp air filter 56006165338T
LG-4.5/10 core of air filter 56006165338
LG-3.7/13 core of oil separator 55170200230
oil filter 66094212
LGB-6.0/8 37kw/50hp air filter 56006165338T
LGB-5.6/10 core of air filter 56006165338
LGB-4.8/13 core of oil separator 55170200230
oil filter 66094212
LG-6.0/8G 37kw/50hp air filter 56006158376T
LG-5.6/10 core of air filter 56006158376
LG-4.8/13 core of oil separator 55170200230
oil filter 66094212
LG-7.5/8 45kw/60hp air filter 56006165338T
LG-6.9/10 core of air filter 56006165338
LG-6.0/13 core of oil separator 55170200305
oil filter 66094212
LG-7.5/8G 45kw/61hp air filter 56006158376T
core of air filter 56006158376
core of oil separator 55170200305
oil filter 66094212
LGB-10/8 55kw/75hp air filter 56010194401T
LGB-8.7/10 core of air filter 56010194401
LGB-7.5/13 core of oil separator 55220273305
oil filter 66135177
LG-10.5/8G 55kw/75hp air filter 56010200350T
LG-8.7/10 core of air filter 56010200350
LG-7.5/13 core of oil separator 55220273305
oil filter 66135177
LGB-13/8 75kw/100hp air filter 56012230365T
LGB-12/10 core of air filter 56012230365
LGB-10/13 core of oil separator 55220273360
oil filter 66135177
LG-13/8G 75kw/100hp air filter 56020300440T
LG-12/10G core of air filter 56020300440
LG-120/13G core of oil separator 55300355305
oil filter 66135302
Thương hiệu

Kaishan

Chủng loại

Lọc khí

Xuất xứ

Trung Quốc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lọc khí cho máy nén khí Kaishan”