Máy nén chai PET ZP làm mát bằng khí

Máy nén chai PET có lưu lượng khí từ 50-85 l/giây (110-180 cfm). Chúng tôi cung cấp giải pháp đơn giản, độc đáo mang lại lợi ích hoạt động sản xuất và môi trường của bạn.

Danh mục: