Máy tạo khí ni tơ nhỏ

Máy tạo khí nitro mini tích hợp tất cả trong một.

Công suất: 0.75kw-1.45kw

Lưu lượng N2: 32~64L/phút

N2 tinh khiết: 97%~99.9%