Máy tạo oxy công suất lớn

  • Dòng máy tạo oxy công suất lớn dùng cho y tế, bệnh viện, cắt, hàn và công nghiệp
  • Lưu lượng: 20Nm3/h
  • Tinh khiết: 93~99%
  • Áp suất: 4~200bar
  • Công nghệ: Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
  • Bảo hành: 24 tháng