Máy tạo oxy y tế di động container

Hệ thống máy tạo oxy y tế được tích hợp trong container. Phục vụ bệnh viện giã chiến, chống dịch.