Phòng máy nén Container ngành khai khoáng

Phòng máy nén kiểu côngtenơ kích thước: 6m hoặc 12m, có thể hoạt động ổn định trong nhiệt độ từ 0°C đến 45°C.Phòng máy này cũng có thể được trang bị để vận hành ở nhiệt độ cực lạnh lên đến -40°C. Theo yêu cầu, AIRCUBE cũng có thể được tùy chỉnh để có nhiệt độ cực lạnh lên tới -50°C hoặc nhiệt độ xung quanh cao đến 50°C.

Danh mục: