Dầu Roto Synthetic Fluid ULTRA Atlas copco

14.500.000  (Giá chưa thuế VAT)

Tên dầu: Roto Synthetic Fluid ULTRA

Tên viết tắt: RS Ultra

Gốc dầu: Dầu gốc tổng hợp

Loại dầu: Chất bôi trơn nền chất tổng hợp
Khoảng thời gian bảo trì: 4000 giờ hoặc 2 năm
Môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0°C đến +40°C
Thiết bị: Trục vít có dầu Atlas Copco
Khả năng tương thích: máy nén GA – GX – GN – GR
Dung tích
5l : 1630 2041 05
20l : 1630 2041 20
209l : 1630 2041 29
1000l : 1630 2041 00

Mã: 1630204120 Danh mục: