Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy sấy khí nén là thiết bị làm khô không khí. Nhằm loại bỏ hơi ẩm ra khỏi khí nén. Máy sấy khí nén được phân làm hai loại. Sấy tác nhân lạnh tức làm lạnh không khí đạt nhiệt độ điểm sương 2~10 độ C. Loại sấy hấp thụ sử dụng hạt hút ẩm làm khô không khí đến nhiệt độ điểm sương -40 đến -70 độ C.