Ống chuyên dụng cho hệ thống khí nén. ống nhôm, inox,nhựa, đồng. Đáp ứng yêu cầu khí sạch, tránh thất thoát, lắp đặt rễ dàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.