Posted on Để lại phản hồi

Lọc tách dầu máy nén khí Hitachi

Loc tach dau HITACHI 02

Lọc tách dầu máy nén khí có nhiệm vụ gì ? Rất nhiều khách hàng thường nhầm giữa bộ lọc tách dầu máy nén khí và lọc dầu trong máy nén khí. Tuy nhiên, đây là hai bộ phận hoàn toàn khác nhau trong đó lọc dầu giữ vài trò lọc những cặn bẩn có lẫn trong dầu trước khi…

Read more