Tháp hấp thụ tách khí Nitơ PSA

  • Máy tạo khí Nitrogen PSA công nghiệp tách rời
  • Lưu lượng:1-3000 Nm3/h
  • Tinh khiết: 93%-99.999%
  • Áp suất: ~4bar
  • Công nghệ: Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
  • Bảo hành: 02 năm